Tất cả tour Premier Tour International Travel hiện có
Có 23 tour
Hành trình trải nghiệm Trung Quốc đặc biệt 2024 | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - BẮC KINH 7N6Đ
Giá từ 35,990,000 đ
Tour du lịch Mông Cổ 8N7Đ | Khám phá bản tình ca trên thảo nguyên bất tận

Tour du lịch Mông Cổ 8N7Đ | Khám phá bản tình ca trên thảo nguyên bất tận

Số ngày: 8N7Đ
Số chỗ còn: 15
Khởi hành: 11/06/2024
Giá từ 59,990,000 đ
Tour du lịch Mông Cổ 11N10Đ | KHÁM PHÁ “TIỂU THỤY SỸ” TRÊN THẢO NGUYÊN BẤT TẬN 2024
Giá từ 85,900,000 đ
Tour du lịch Kora Kailash 13N12D | Hành trình đặc biệt Đường xưa mây trắng - Tìm về Núi Tu Di 2024
Giá từ 86,900,000 đ
Tour Ấn Độ Dương 11N10Đ | Hành trình trải nghiệm Yemen 2024

Tour Ấn Độ Dương 11N10Đ | Hành trình trải nghiệm Yemen 2024

Số ngày: 11N10Đ
Số chỗ còn: 15
Khởi hành: 20/03/2024
Giá từ 195,900,000 đ
Tour du lịch Trung Quốc 6N5Đ | Hành trình Trung Hoa lược ký đặc biệt 2024

Tour du lịch Trung Quốc 6N5Đ | Hành trình Trung Hoa lược ký đặc biệt 2024

Số ngày: 6N5Đ
Số chỗ còn: 15
Khởi hành: 31/05/2024
Giá từ 39,900,000 đ
Tour du lịch Nhật Bản 6N5Đ | Hành trình ngắm sắc hoa anh đào Nhật Bản 2024

Tour du lịch Nhật Bản 6N5Đ | Hành trình ngắm sắc hoa anh đào Nhật Bản 2024

Số ngày: 6N5Đ
Số chỗ còn: 15
Khởi hành: 21/03/2024
Giá từ 53,990,000 đ
Tour du lịch Châu Úc 7N6Đ | Hành trình Châu Úc - Đường xanh viễn xứ 2024 (Melbourne - Canberra - Sydney)
Giá từ 79,990,000 đ